Gebruikersvoorwaarden

Deze pagina geeft informatie over de manier waarop Focus omgaat met privacy in het algemeen en cookies in het bijzonder.
Hiermee geven we gevolg aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in de Europese Unie bekend als GDPR: General Data Protection Regulation) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Het adres van Focus Magazine:
Tingietersweg 115
2031 ER Haarlem
Nederland
email: focus@focusmagazine.nl
Registratie in het Handelsregister bij Kamer van Koophandel: 72155671

We willen niets liever dan zorgvuldig zijn met privacy in en rond onze website.
Als je vindt dat we iets niet goed doen, lezen we dat graag! Mail dan naar een van bovenstaande emailadressen.

Mocht je een klacht willen indienen, dan kan dat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Klik hier voor onze voorwaarden